Referendum in the Media Discourse in Poland in 2013 (As Exemplified by “Gazeta Wyborcza”)

  • Maria Marczewska University in Lublin
Keywords: Poland, citizen participation, referendum, media discourse, Gazeta Wyborcza

Abstract

The aim of the article is to analyze the discourse participants published in the "Gazeta Wyborcza" newspaper in 2013. These were scholars, politicians, columnists and journalists. The year 2013 was not chosen at random. In connection with two questions: the lowering of school age and attempts to dismiss the Mayor of Warsaw, the grounds for, essence, range and consequences of the use of a referendum in the process of political decision-making were again discussed. The article consists of several parts: introduction; the institution of a referendum in "Gazeta Wyborcza" in 2013; pros and cons of using a referendum; conclusions.

References

Czech, M. (2013, October 15). Duda prawdziwym liderem prawicy.[Duda is the real leader of the right].Gazeta Wyborcza, No. 242. https://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,14784894,Duda_prawdziwym_liderem_prawicy.html

Dlaczego samorząd woli rządzić sam, z prof. Jerzym Regulskim rozmawia P. Jedlecki. (2013, March 11). [Why the local government prefers to rule alone, with prof. Jerzy Regulski in conversation with P. Jedlecki]. Gazeta Wyborcza, No. 59. https://wyborcza.pl/1,75398,13538060,Dlaczego_samorzad_woli_sobie_rzadzic_sam.html

Jarzębski, J. (2013, August 20). Referendum przeciw demokracji [Referendum against democracy]. Gazeta Wyborcza, No. 193. https://wyborcza.pl/1,75968,14462094,Referendum_przeciw_demokracji.html

Kokot, M. (2013, December 5). Chorwaci spierają się o małżeństwa homoseksualne [Croats argue over same-sex marriage]. Gazeta Wyborcza, No. 283. https://wyborcza.pl/1,75399,15076738,Chorwaci_spieraja_sie_o_malzenstwa_homoseksualne.html

Kondzińska, A. (2013, October 16). Polowanie na Adama Hofmana [Hunting for Adam Hofman]. Gazeta Wyborcza, No. 242.

https://wyborcza.pl/1,75398,14784565,Polowanie_na_Adama_Hofmana.htmlKról M.

Nuda jako śmiertelna choroba demokracji. (2013, August 23). Gazeta Wyborcza, No. 19

https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,14481538,Nuda_jako_smiertelna_choroba_demokracji.html

Krzemiński, I. (2013, July 23). Histeria mediów, [Media hysteria]. Gazeta Wyborcza, No. 171. https://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,14326087,Histeria_mediow.html

Lubowski, A. (2013, August 23). Czy referendum to droga do raju[Is a referendum the way to paradise]. Gazeta Wyborcza, No. 197. https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,14484742,Czy_referendum_to_droga_do_raju.html

Majcherek, J.A. (2013, November 5). Referendalna zaraza [Referendalna plague]. Gazeta Wyborcza, No. 259. https://wyborcza.pl/gazetawyborcza/wyszukaj/artykul?query=Referendalna+zaraza&section=91794&dxx=91794&navservice=Gazeta+Wyborcza

Majcherek, J.A. (2013, August 6). Nagonka referendalna [Referendum call]. Gazeta Wyborcza, No. 182. https://wyborcza.pl/1,75968,14393207,Nagonka_referendalna__Pospolite_ruszenie_malkontentow.html

Marczewska-Rytko, M. (2001). Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej [Direct democracy in political theory and practice]. Lublin: UMCS Press.

Marczewska-Rytko, M. (2012). Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000-2010 [People's initiative and referendum in Switzerland in 2000-2010]. „Polityka i Społeczeństwo”, No. 9.

Marczewska-Rytko, M. (2011). Szwajcarski model demokracji bezpośredniej. [The Swiss Model of Direct Democracy] In M. Marczewska-Rytko (ed), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie. [I The State and Perspectives of Direct Democracy in the Contemporary World]. Lublin: UMCS Press.

Matyja, R. (2013. September 24). Rząd mobilizuje wrogów[The government mobilizes enemies] Gazeta Wyborcza, No. 224. https://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,14665065,Rzad_mobilizuje_wrogow.html

Mazowiecki,W. (2013, October 15). Iść czy nie iść na referendum. Prosty wybór [To go to the referendum or not. A simple selection]. Gazeta Wyborcza , No. 239.

Miller: SLD to nie są egzaltowane pensjonarki, rozmawiała A. Nowakowska (2013, October 15). [SLD are not exalted schoolgirls, interviewed A. Nowakowska]. Gazeta Wyborcza, No. 242. https://wyborcza.pl/politykaekstra/1,132907,14784467,Miller__SLD_to_nie_sa_egzaltowane_pensjonarki.html

Nie straszmy dzieci szkołą, rozmawiała J. Suchecka (2013, November 3). [Let's not scare children with school, interviewed J. Suchecka]. Gazeta Wyborcza, No. 262. https://wyborcza.pl/gazetawyborcza/wyszukaj/artykul?query=Nie+straszmy+dzieci+szko%B3%B1%2C+rozmawia%B3a+J.+Suchecka&section=91794&dxx=91794&navservice=Gazeta+Wyborcza

Nowakowska, A. 2013. (November 7). Lewica zakręcona na sześciolatkach [Left twisted on six-year-olds]. Gazeta Wyborcza, No. 260.

https://wyborcza.pl/1,75398,14907436,Lewica_zakrecona_na_szesciolatkach__SLD_i_Twoj_Ruch.html

Pezda A., Nowakowska, A. (2013, November 9). Sześciolatki bez referendum.[Six-year-olds without a referendum]. Gazeta Wyborcza, No. 262.

https://wyborcza.pl/1,75398,14921646,Szesciolatki_bez_referendum__Ruch_Ratuj_Maluchy_nie.html

Pieniacz też człowiek, rozmawiał P. Jedlecki (2013, March 23). [Pieniacz is also a man, interviewed by P. Jedlecki]. Gazeta Wyborcza, No. 72.

https://wyborcza.pl/1,75398,13628894,Pieniacz_tez_obywatel__czyli_ile_wladzy_dla_mieszkancow.html

Skalski, E. (2013, October 8). Wybory i referenda to nie sakramenty [Elections and referenda are not sacraments]. Gazeta Wyborcza, No. 235.

https://wyborcza.pl/1,75968,14737635,Wybory_i_referenda_to_nie_sakramenty.html

Marczewska-Rytko, M. (Ed). (2010).Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce. Lublin: UMCS Press.

Wielowieyska, D. (2013, December 8). Referendalna obłuda [Referendal hypocrisy]. Gazeta Wyborcza , No. 235. https://wyborcza.pl/1,75968,14738276,Referendalna_obluda.html

Winczorek, P. (2013, June 28). Bezpośrednia kontra pośrednia [Direct versus indirect].Gazeta Wyborcza , No. 149.

https://wyborcza.pl/1,75968,14181337,Referenda_i_demokracja__Bezposrednia_kontra_posrednia.html

Winczorek, P. (2013, October 22). Gwałt na wolności i tajności głosowania? [Rape on freedom and secret voting ?]. Gazeta Wyborcza , No. 247. https://wyborcza.pl/1,75968,14818886,Nauki_poreferendalne__Gwalt_na_wolnosci_i_tajnosci.html

Wroński, P. (2013, October, 14). Nie bijcie w dzwony zwycięstwa [Do not ring the bells of victory]. Gazeta Wyborcza , No. 240. https://wyborcza.pl/1,75968,14772921,Po_nieudanym_referendum_w_sprawie_odwolania_prezydent.html

Wroński, P. (2013, October, 19). Powtórzyć referendum i mecz z Anglią [Repeat the referendum and the match with England]. Gazeta Wyborcza , No. 245. https://wyborcza.pl/1,75968,14806245,Powtorzyc_referendum_i_mecz_z_Anglia.html

Zawadzki, M. (2013, November 23). Pokój i sprawiedliwość ze Szwajcarii [Peace and justice from Switzerland]. Gazeta Wyborcza, No. 274. https://wyborcza.pl/1,155290,15009094,Pokoj_i_sprawiedliwosc_ze_Szwajcarii.html

How to Cite
Marczewska, M. (1). Referendum in the Media Discourse in Poland in 2013 (As Exemplified by “Gazeta Wyborcza”). Postmodernism Problems, 6(2), 125-134. Retrieved from https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/64