[1]
C. Irina Pelea, “Exploring the Iconicity of Godzilla in Popular Culture. A Comparative Intercultural Perspective: Japan-America”, pmp, vol. 10, no. 1, pp. 18-40, Apr. 2020.